“DÜNYA 72 MİLLET, İSLAM 4 MEZHEP” – Zehra Küçükaşcı

“DÜNYA 72 MİLLET, İSLAM 4 MEZHEP” – Zehra Küçükaşcı

  Mezhepler, İslam’ın ilmî mirasının teşekkül ettiği dönemde, alimlerin bir araya gelerek oluşturdukları ekollerdir. Mesela İmam-ı Malik (ra) Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’de ilim tedrisatı yapan, hadis okutan bir alimdir. Talebelerinden biri İmam-ı Şafii Hazretleri… Kufe’de ise İmam-ı Âzam Ebu Hanife Hazretleri benzer şekilde talebe yetiştirmiştir. Rasulullah Efendimiz (sav) hayattayken Müslümanların her türlü dünyevi ve uhrevi […] read more

On Nisan 9th, 2014, posted in: Kardeşlik Dünyası by ,