Fasl-ı Bahar Kursuna Hoş Geldiniz

Fasl-ı Bahar Kız Kur’ân Kursu, 2011 yılının Ekim ayında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Her sene gelişerek ve hitap ettiği alanı genişleterek hizmete devam eden, Hakk’a ve hayra adanmış bir eğitim kurumudur.

 
Ümraniye’deki eski binasında, yüzünden Kur’ân-ı Kerîm öğrenen ve hafızlık yapan talebelerine ilaveten görme engelli ve Afrikalı talebelere yönelik eğitim veren kursumuzun Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde eğitim vermeye başlamasıyla birlikte hitap ettiği kitle genişlemiştir. Afrika’nın iki ülkesi olan Kamerun ve Gana ile başlayan yurt dışına açılım, zaman içerisinde;
Tanzanya, Uganda, Burkina Faso, Mali, Senegal, Sudan, Nijer, Nijerya, Fildişi Sahili, Mozambik, Malawi, Çad, Gine, Benin gibi Afrika ülkelerine, Güneydoğu Asya’da, Filipinler, Papua Yeni Gine’ye
Bosna Hersek, Makedonya, Kosova gibi Balkan ülkelerine, Afganistan, Haiti, Guyana, Meksika, Güney Amerika ve Küba’ya kadar uzanmıştır.

Kursumuzda üç yabancı dilde eğitim verilmesi sebebiyle mühtedîler de eğitim talebinde bulunmaktadır. Bu sebeple Amerika’dan, İngiltere’den, Japonya’dan, Güney Amerika’dan, Hollanda’dan, Estonya’dan, Fransa’dan, İspanya’dan, Peru’dan gelen yeni Müslümanlar hanımlar da kısa süreli veya uzun süreli İslami eğitim alma imkânı bulmaktadır.
Hâsıl-ı kelâm, İslâm’ı ve ehl-i sünnet yolunu arayan gönüller, çeşitli milletlerden gelerek kursumuzda buluşup kaynaşmakta ve İslam kardeşliğini yaşamaktadır.
Hâl-i hazırda Fasl-ı Bahar Kız Kur’ân Kursu; ülkemizin farklı şehirlerinden ve çeşitli ülkelerden gelen ve ilköğretim mezunu, lise ve üniversite düzeyinde olan toplam 350 talebeye, seviyelerine uygun olarak, Kur’ân-ı Kerim, Tecvîd, Akâid, Fıkıh, Siyer, Peygamberler Tarihi, Hadis, Tefsir, Âdâb, Tasavvuf, İslâm Tarihi, Arapça derslerinde temel ve nitelikli bir eğitim vermektedir.
 
Kursumuz, bunlara ilaveten düzenli seminerler, kültür ve sanat atölyeleri, yarışmalar, tiyatrolar ve pano faaliyetleriyle, zenginleştirilmiş kültürel faaliyetlerle ve gezilerle, emanet telakkî ettiği öğrencilerini en güzel şekilde donatma çabası içindedir. Basın ve yayın faaliyetleriyle bu çabanın meyvelerini de ortaya koymaya çalışmaktadır.
Açıldığı günden beri görme engelli talebelere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan kursumuz, bu gönül gözü açık kardeşlerimize Braille alfabesi kullanarak Kur’ân-ı Kerim okumayı öğretmekte ve gerekli tüm İslâmî ilimleri tahsil ettirmektedir. Rehabilitasyon eğitimleriyle Allah’ın kendilerinde verimini arttırdığı farklı duyu merkezlerini aktif kullanmalarını sağlanmak için destek olunmakta, topluma her yönden intibak etmeleri kolaylaştırılmaktadır. Kısa sürede meyvesini veren çalışmalarla görme engelli talebelerimiz, kurstaki eğitim, sosyal ve kültürel her türlü faaliyette yaşıtlarından daha önde olmaya başlamış, kimileri ise hafızlık tâcıyla taçlanmıştır. Kursu bitirdikten sonra hanımlara uygun iş imkânlarıyla yollarına devam eden görme engelli talebelerimiz, hayatı engel kabul etmeyene hayatın engel olmadığını ispatlamışlardır.
 
Kursumuzun bir diğer faaliyeti olan ‘’Sâlihât-ı Nisvan Faaliyetleri’’; kursa devamlı katılma imkânı olamayan; fakat İslamî ilimleri öğrenmek isteyen kitlelere ulaşmayı hedefler. İvme kazanarak devam eden bu faaliyetlerde, gerek üniversiteli talebelere yönelik olarak düzenlenen Fasl-ı İhyâ Okulu ile gerek çevre İmam-Hatip ortaokullarının ve liselerinin talebelerine yönelik değerler eğitimi dersleriyle genç nesle hitap edilmektedir. Bu eğitimler, kimi zaman binamızda, kimi zaman eğitimi talep eden okullarda gerçekleşmektedir. Ayrıca annelik mesleğini icrâ eden ev hanımlarına yönelik ilmî faaliyetlerle de yuvalarda huzur ve mâneviyatın tekâmülü hedeflenmektedir.
 
Ümmetin derdini dert bilmeyi şiar edinmiş Fasl-ı Bahar Kur’ân Kursu’nun kalbi, garip ve kimsesizlerin yanında, matemlerin civarında atar. Özellikle son yıllarda ülkemize sığınmış olan Suriyeliler; giyim, gıda, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını sağlamak hususunda desteklenmiştir. Suriyeli kardeşlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kursumuz onlara kapılarını açmış, binamız her hafta Suriyelilerle dolup taşmıştır. İlk günlerde başlayan Suriyeli talebelere yönelik eğitim devam etmekte, kardeş aile sistemiyle Suriyeli kardeşlerimizle devamlı alâka sağlanmaktadır.
Fasl-ı Bahar Kız Kur’ân Kursu, uzun yıllardır süren ilim ve irfan yolculuğunda İslâm’ı dünyaya yayan, engeli olanların engelini kaldıran bir eğitim politikasıyla durmadan yol almakta, nefes almak isteyenler için bir bahar iklimi olmaya çalışmaktadır.
 

UGANDA           AFGANİSTAN  BENİN            BOSNA HERSEK  GİNE         MAKEDONYA     MALAVİ       
uganda001     afganistan1 faslibahar006      benin       bosnahersek001     gine   makedonya1 faslibahar001   malavi1 faslibahar001
              
 
 ÇAD               FİLDİŞİ           FİLİPİNLER          GANA     BURKİNA FASO    MALİ           MOZAMBİK
cad   fildisi   filipinler faslibahar   gana1001   burkina faso   mali1 faslibahar002   mozambik1 faslibahar003    
 
GUYANA     HAİTİ           KAMERUN   KOSOVA   NİJER        MEKSİKA     KUBA
guyana1 faslibahar001   haiti1 faslibahar001   kamerun1 faslibahar001    kosova1 faslibahar001  nijer1 faslibahar004   meksika1 faslibahar005   kuba1 faslibahar001   
 
 
 
NİJERYA        SUDAN              TANZANYA     SENEGAL      PAPUA YENİ GİNE  LİBERYA      TOGO 
nijerya1 faslibahar006    sudan1 faslibahar009   tanzanya1 faslibahar010   senegal1 faslibahar008    papuayenigine1 faslibahar007   liberya1 faslibahar001   togo1 faslibahar002   
 
 
SİERRE LEONE  ETİYOPYA   ESTONYA  AFGANİSTAN        FAS        PAKİSTAN          TATARİSTAN
 
sierreleone1 faslibahar003   etiyopya1 faslibahar004    estonya1 faslibahar005   afganistan1 faslibahar006      fas1 faslibahar007   pakistan1 faslibahar008   tataristan1 faslibahar009   
 
     
FRANSA     JAPONYA        ARNAVUTLUK      İSPANYA   SOMALİ           G.AFRİKA CUM. MISIR 
fransa1 faslibahar010   japonya1 faslibahar011   arnavutluk1 faslibahar012      ispanya1 faslibahar013 somali1 faslibahar014    güneyafrikacumhuriyeti1 faslibahar015   misir1 faslibahar016   
 
 
 
 
   
BULGARİSTAN   UKRAYNA   PERU            KENYA             İTALYA          CEZAYİR   DOĞU TÜRKİSTAN
 
bulgaristan1 faslibahar017   ukrayna1 faslibahar018    peru1 faslibahar019    kenya1 faslibahar020    italya1 faslibahar021   cezayir1 faslibahar022   dogutürkistan1 faslibahar023   
 
 
 
 
ORTA AFRİKA  FRANSIZ GUYANASI HOLLANDA   LÜBNAN      AZERBEYCAN  ÖZBEKİSTANSURİYE
 
ortaafrikacumhuriyeti1 faslibahar001   fransizguyanasi1 faslibahar001    hollanda1 faslibahar002   lübnan1 faslibahar003    azerbeycan1 faslibahar004    özbekistan1 faslibahar005  suriye1 faslibahar006  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…